OCHRONA SŁUCHU

Ochronniki słuchu są najprostszym i najszybszym sposobem ochrony narządu słuchu przed skutkami oddziaływania hałasu.

OCHRONA OCZU I TWARZY

Środki ochrony oczu i twarzy zapobiegają uszkodzeniom oczu i części twarzowej głowy, spowodowanym czynnikami mechanicznymi, chemicznymi i biologicznymi, termicznymi oraz szkodliwym promieniowaniem.

OCHRONA GŁOWY

EN 397 - Przemysłowe hełmy ochronne. Norma określa wymagania konstrukcyjne i parametry ochronne, metody badań i wymagania dotyczące znakowania hełmów ochronnych dla przemysłu.

KATEGORIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Rozporządzenie PPE dokonuje podziału środków ochrony indywidualnej na trzy kategorie ochrony, w zależności od poziomu ryzyka, na jakie może być narażony pracownik podczas wykonywanej pracy.

PODZIAŁ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Co należy zrobić przed wyborem odpowiedniego środka ochrony indywidualnej?

PODSTAWY PRAWNE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Używamy plików Cookies zgodnie z art. 11 RODO. Cookie to pliki pobierane i przechowywane na Twoim komputerze albo innym urządzeniu z informacjami o Twoim użytkowaniu strony w dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych . Klikając ”Akceptuję” zgadzasz się na użycie cookies. Możliwe jest także wyłączenie Cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.