BHP Ochrona głowy


Stracić głowę można z wielu powodów. Najważniejsze, żeby nie stracić jej w sensie dosłownym – wykonując prace niebezpieczne i wysokiego ryzyka. Co mówią statystyki? Blisko 2/3 wszystkich zamkniętych urazów czaszkowo-mózgowych stanowią lekkie urazy głowy, których głównym zespołem klinicznym jest wstrząśnienie mózgu. Jednak po roku od wypadku 7–15 proc. chorych zgłasza wciąż występowanie objawów wpływających na ich funkcjonowanie społeczne i część z nich nigdy nie wraca do pracy.

 

Uraz głowy w pracy

Ryzyko powstania takiego urazu, na wielu stanowiskach pracy, jest wysokie. Zagrożenie stanowią: spadające przedmioty, uderzenia głową o wystające elementy, nieprzewidziane działanie sił ściskających, porażenie prądem i inne. Jak chronić to co u pracownika najcenniejsze?

Środki ochrony głowy

To przede wszystkim przemysłowe hełmy ochronne. W ostatnim czasie dużą popularnością cieszą się również lekkie hełmy w formie tkaninowych czapek ­ wypełnione twardą wkładką z ABS. Jednak w artykule tym skupiono się wyłącznie na pierwszym rozwiązaniu.

 

Ochrona głowy przepisy BHP – obowiązujące normy

PN-EN 397- Przemysłowe hełmy ochronne. Norma określa m.in. wymagania konstrukcyjne i parametry ochronne, metody badań i wymagania dotyczące znakowania hełmów ochronnych przeznaczonych dla przemysłu. Ustala wymagania obowiązkowe i dodatkowe dotyczące parametrów ochronnych.

Obowiązkowe wymagania dla hełmów ochronnych

Hełm musi posiadać zdolność amortyzacji. Jeśli chodzi o parametry to podstawowym wymogiem z tym związanym jest to, aby energia uderzenia przekazywana na makietę głowy nie przekraczała 5 kN. Dotyczy to upadku bijaka o masie 5 kg z wysokości 1 m.

Hełm musi być odporny na przebicie. Tu norma stanowi, że przebijak o masie 3 kg, spadający z wysokości 1 m, nie może odkształcić hełmu tak aby dotknąć makiety głowy.

Hełm musi wykazywać odporność na działanie otwartego ognia. Tu przepisy stanowią, że skorupa hełmu nie może się palić i rozprzestrzeniać płomienia dłużej niż 5 s po jego odstawieniu.

 

Ale to jeszcze nie wszystko czyli wymagania dodatkowe

Bardzo istotną cechą hełmu powinno być to, by zachowywał zdolność amortyzacji także w niskich temperaturach. Mowa tu o wartościach ujemnych rzędu -20°C lub -30°C. A jeżeli o ekstremalnych temperaturach mowa to… właściwe parametry amortyzacji powinny być zachowane również w temperaturze + 150°C.

Elektroizolacyjność hełmu spełniającego minimalne standardy bezpieczeństwa powinna wynosić przynamniej 440 Vac

W celu skutecznej ochrony głowy hełm musi być odporny na odkształcenia boczne i odpryski stopionego metalu. Takie hełmy mają oznaczenia odpowiednio LD i MM i należą już do środków ochrony o podwyższonej odporności.

Należy pamiętać, że hełmy w eksploatacji zachowują swoje właściwości przez 2 lata od daty produkcji. By mieć pewność co do ich jakości, należy wybierać jedynie sprawdzonych producentów i dystrybutorów.