Środki ochrony dróg oddechowych


Pyły, działające drażniąco na układ oddechowy mogą być powodem stanu zapalnego błony śluzowej, skutkiem czego może być przewlekłe zapalenie oskrzeli i inne stany chorobowe. Ludzie, których prace związane są z koniecznością długotrwałego przebywania w środowisku nasyconym drobinkami pyłu narażeni są więc na poważne problemy zdrowotne. Aby zminimalizować ryzyko ich wystąpienia (w zawodach m.in. lakiernika, szlifierza) konieczne jest stosowanie środków ochrony dróg oddechowych.

 

Kiedy należy stosować sprzęt ochrony dróg oddechowych?

Stosowanie środków ochrony układu oddechowego w trakcie pracy wymagane jest w trzech ściśle określonych przpadkach. Pierwszy z nich to sytuacja, w której stężenie substancji niebezpiecznych w powietrzu przekracza Najwyższe Dopuszczalne Stężenia (stanowi zagrożenie dla zdrowia i/lub życia). Drugi przypadek to moment, w którym zawartość tlenu w wydychanym powietrzu nie przekracza 17% jego składu. Trzeci przypadek, w którym należ sięgnąć po środki ochrony dróg oddechowych, to sytuacja kiedy temperatura wdychanego powietrza przekracza normę będącą dopuszczalną, podczas wykonywania pracy.

Znajomość przepisów prawa i świadomość (potencjalnie) niebezpiecznych sytuacji są istotne. Jednak równie ważna jest wiedza, po jaką maskę sięgnąć (przy konkretnym zagrożeniu). Kluczowe tutaj są 3 klasy filtrowania.

 

Trzy klasy skuteczności filtrowania

Maska masce nierówna. I choć istnieją rozwiązania uniwersalne, to mają one zastosowanie jedynie w niewielu sytuacjach. Przy pracy w trudnych warunkach należy zwrócić uwagę na klasy skuteczności filtrowania.

FFP1 – zatrzymują około 80% cząstek, które są mniejsze niż 2 mikrometry

FFP2 – zatrzymują około 94% cząstek, które są mniejsze niż 0,5 mikrometrów

FFP3 – zatrzymują około 99,95% cząstek, które są mniejsze niż 0,5 mikrometrów

 

Ochrona dróg oddechowych, normy, które warto znać

EN149:2001 + A1:2009 - Sprzęt ochrony układu oddechowego - Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami

Wymagania, badanie, znakowanie. Norma obowiązuje dla półmasek filtrujących należących do III kategorii. Określa minimalne wymagania, dotyczące badań oraz znakowania półmasek filtrujących (z wyjątkiem tych masek, których używa się w razie konieczności ucieczki).

NDS czyli najwyższe dopuszczalne stężenia toksycznego związku chemicznego lub natężenie inne czynnika szkodliwego, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy określonego w Kodeksie Pracy, przez jego okres aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia.

Jak działają maski ochronne?

Tego typu sprzęt może funkcjonować na dwa sposoby. Po pierwsze przez oczyszczanie wdychanego powietrza, poprzez stosowanie sprzętu oczyszczającego. Po drugie poprzez dostarczanie powietrza ze źródła wolnego od zanieczyszczeń, dzięki zastosowaniu sprzętu izolującego.

 

BHP w warunkach zapylenia powietrza i/lub niewystarczającej ilości tlenu

Prócz stosowania masek filtrujących i innych środków ochrony dróg oddechowych warto zminimalizować zagrożenia. I maksymalnie ograniczać czas pracy w niebezpiecznych warunkach.