Odzież robocza i ochronna - przepisy BHP


Zapewnienie bezpiecznej i higienicznej pracy to cel nadrzędny w wielu branżach. I choć BHP obejmuje bardzo szeroki zakres działań to wyposażenie pracowników w odzież roboczą i ochronną jest najbardziej znanym obowiązkiem pracodawców w tym zakresie. Mówi o tym zarówno art. 237 Kodeksu pracy, jak i Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późniejszymi zmianami. Z kolei Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej zajmuje się ścisłą kategoryzacją odzieży ochronnej, bo…

 

...odzież robocza i ochronna to nie synonim

Najważniejszą różnicą jest brak certyfikatów. Odzież robocza nie musi ich posiadać (chociaż warto zadbać by była jak najlepszej jakości). Ma jedynie zabezpieczyć przed czynnikami nie zagrażającymi zdrowiu pracownika. Odzież ochronna bezwzględnie musi być wyposażona w certyfikację. Ma chronić przed niebezpieczeństwami: wysoką lub niską temperaturą, ogniem, prądem, oparami chemicznymi, substancjami żrącymi, promieniowaniem, drobnoustrojami i in. Do tej kategorii należy również odzież ostrzegawcza. Ogrodniczki, spodnie lub kurtki ostrzegawcze są obecnie wykonywane z najnowocześniejszych materiałów i w najwyższej klasie widoczności (3). Najczęściej zapewniają kilka opcji personalizacji (np. odpinane rękawy) i dodatkowe zabezpieczenia przed urazami u pracownika. Nie mniej istotne są środki ochrony własnej czyli chociażby różnego rodzaju gogle, okulary czy ochraniacze słuchu, a także rękawice i wiele innych.

 

Odzież robocza - normy

Skoro o certyfikacji mowa to warto wspomnieć kilka słów o najważniejszych normach.

EN ISO 13688 - Norma Międzynarodowa określa ogólne wymagania, dotyczące wykonania, z zakresu ergonomii, nieszkodliwości, oznaczania wielkości, procesu starzenia, kompatybilności i znakowania odzieży ochronnej oraz informacji dostarczanych przez producenta.

EN ISO 20471 - W normie określono wymagania dla odzieży o intensywnej widzialności, która daje możliwość wizualnej sygnalizacji obecności w strefie ruchu w każdych warunkach oświetlenia.

PN-EN ISO 11611:2015-11 W tej Normie Międzynarodowej określono minimalne podstawowe wymagania dla odzieży ochronnej dla spawaczy lub pracowników wykonujących czynności pokrewne o podobnym ryzyku. Ten typ odzieży jest przeznaczony do ochrony użytkownika przed rozpryskami stopionego metalu, krótkotrwałym kontaktem z płomieniem, promieniowaniem cieplnym pochodzącym od łuku elektrycznego używanego do spawania lub procesów pokrewnych oraz minimalizuje możliwość szoku występującego podczas krótkotrwałego, przypadkowego kontaktu z przewodem elektrycznym pod napięciem do 100 V.

Takich norm jest oczywiście znacznie więcej. Są tworzone z uwzględnieniem specyfiki danej branży, zawodu i występujących tam zagrożeń.

 

Jaki materiał na odzież roboczą?

Nikt nie chce zginąć lub stracić zdrowia w pracy. By jednak móc wykonywać swoje obowiązki równie ważna jest wygoda. Dlatego najpopularniejsze materiały odzieży BHP to:

  • bawełna - włókno naturalne, oddychające, które jednak potrzebuje wzmocnienia dlatego na odsiecz przychodzą mu włókna syntetyczne o podwyższonej odporności,
  • poliester,
  • poliamid,

Dwa ostatnie (razem ze specjalnie projektowanymi szwami) zapewniają dużo większą wytrzymałość i ochronę przed czynnikami zagrożenia. By zapewnić pracownikom większą swobodę ruchów chętnie dodaje się bardziej rozciągliwe sztuczne włókna (akryl i elastan).

Bezpieczeństwo, ergonomia, przemyślane rozwiązania. To wszystko oferują najlepsi producenci i ich dystrybutorzy.