OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH


Półmaski filtrujące dzieli się według skuteczności filtrowania na trzy klasy: FFP1, FFP2, FFP3.

WYKAZ NORM

EN149:2001 + A1:2009 - Sprzęt ochrony układu oddechowego - Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami - Wymagania, badanie, znakowanie. Obowiązuje dla półmasek filtrujących należących do III kategorii ochrony. Określa minimalne wymagania, dotyczące badań oraz znakowania półmasek filtrujących, stosowanych jako sprzęt chroniący układ oddechowy przed cząstkami, z wyjątkiem tych masek, których używa się w razie konieczności ucieczki.

 

NDS – najwyższe dopuszczalne stężenia toksycznego związku chemicznego lub natężenie inne czynnika szkodliwego, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy określonego w Kodeksie Pracy, przez jego okres aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia.

 

STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY UKŁADU ODDECHOWEGO PODCZAS PRACY WYMAGANE JEST GDY:

- stężenie niebezpiecznych substancji w powietrzu przekracza Najwyższe Dopuszczalne Stężenia (NDS) dla tych substancji

- zawartość tlenu we wdychanym powietrzu jest niższa niż 17% jego składu

- temperatura wdychanego powietrza przekracza dopuszczalną normę, w której człowiek może pracować