OCHRONA GŁOWY


TRWAŁOŚĆ HEŁMÓW

Data produkcji hełmu wytłoczona jest na wewnętrznej stronie skorupy (najczęściej na daszku). Jest zakodowana pod postacią trzech tarcz. Grot strzałki umieszczonej w środku każdej tarcz wskazuje odpowiednio: rok, miesiąc i dzień produkcji. Pełne właściwości ochronne chełm zachowuje przez 2 lata od daty rozpoczęcia użytkowania, nie dłużej jednak, niż 3 lata od daty produkcji.

 

WYKAZ NORM

EN 397 - Przemysłowe hełmy ochronne. Norma określa wymagania konstrukcyjne i parametry ochronne, metody badań i wymagania dotyczące znakowania hełmów ochronnych dla przemysłu. Ustalono wymagania obowiązkowe i dodatkowe dotyczące parametrów ochronnych.

 

Wymagania obowiązkowe:

- zdolność amortyzacji (Energia uderzenia przekazywana na makietę głowy nie może przekraczać 5 kN podczas upadku bijaka o masie 5 kg z wysokości 1 m)

odporność na przebicie (Przebijak o masie 3 kg z wysokości 1 m nie może odkształcić hełmu tak aby dotknąć makiety głowy)

odporność na działanie płomienia (Płomień palnika pod kątem 45 stopni od pionu, powinien znajdować się w odległości 50 do 100 mm i stykać się z wierzchołkiem skorupy przez 10 s. Skorupa hełmu nie może się palić i rozprzestrzeniać płomienia dłużej niż 5 s po jego odstawieniu)

 

Wymagania dodatkowe:

- zdolność amortyzacji w bardzo niskich temperaturach -20°C lub -30°C

- zdolność amortyzacji w bardzo wysokiej temperaturze + 150°C

- elektroizolacyjność - 440 Vac

- odkształcenia boczne - LD

- odpryski stopionego metalu - MM​