PODZIAŁ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ


Środki Ochrony Indywidualnej dzielimy na:

 

               - ŚRODKI OCHRONY OCZU I TWARZY

               - ŚRODKI OCHRONY CZASZKI

               - ŚRODKI OCHRONY SŁUCHU

               - ŚRODKI OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH

               - ŚRODKI OCHRONY CIAŁA

               - ŚRODKI OCHRONY RĄK

               - ŚRODKI OCHRONY NÓG