KATEGORIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ


Dyrektywa PPE dokonuje podziału środków ochrony indywidualnej na trzy kategorie ochrony, w zależności od poziomu ryzyka, na jakie może być narażony pracownik podczas wykonywanej pracy:

 

 

  KATEGORIA OCHRONY   POZIOM RYZYKA   OPIS
I Niski   Produkty należące do tej kategorii zapewniają podstawowy poziom ochrony przed działaniem
  czynników zewnętrznych niskiego ryzyka, których skutki są powierzchowne, chroniąc
  przed np. drobnymi skaleczeniami, otarciami, zabrudzeniami, działaniem łagodnych środków
  czyszczących, czynnikami atmosferycznymi o charakterze łagodnym, itp.
II Średni   Produkty należące do tej kategorii stosowane są do ochrony w warunkach, gdzie poziom
  ryzyka nie został sklasyfikowany, jako niski lub wysoki.
III Wysoki   Produkty należące do tej kategorii stosowane są do ochrony przed czynnikami zewnętrznymi
  stwarzającymi poważne zagrożenie dla życia i/lub powodować poważne i nieodwracalne
  uszkodzenia zdrowia, takimi jak np. agresywne substancje chemiczne, bardzo wysoka lub
  niska temperatura, promieniowanie jonizujące, prąd elektryczny, itp.