OCHRONA SŁUCHU


Ochronniki słuchu są najprostszym i najszybszym sposobem ochrony narządu słuchu przed skutkami oddziaływania hałasu.

 

Wymagania dyrektywy 2003/10/WE (minimalne wymagania w zakresie ochrony pracowników przed zagrożeniem związanymi z narażeniem na hałas)

 

 

Wartość tłumienia:

SNR - (Simplified Noise Reduction) Jednostkowa, średnia wartość tłumienia.

HML - Wartość tłumienia wyrażana w zależności od średniego poziomu częstotliwości:

            H: Tłumienie wysokich częstotliwo ści (wysokie tony)

            M: Tłumienie średnich częstotliwości

            L: Tłumienie niskich częstotliwości (niskie tony)
 

 

Ochronniki słuchu dzielimy na:

- nauszniki przeciwhałasowe

- zatyczki do uszu (wkładki przeciwhałasowe)

 

 

NAUSZNIKI PRZECIWHAŁASOWE

Nauszniki przeciwhałasowe składają się z dwóch czasz tłumiących, które obejmują małżowiny uszne i przylegają do głowy miękkimi poduszkami uszczelniającymi wypełnionymi zwykle pianką ze sztucznego tworzywa lub cieczą. Czasze tłumiące są zazwyczaj wypełnione materiałem pochłaniającym dźwięk. Nauszniki przeciwhałasowe mogą być niezależne lub mocowane do hełmów ochronnych.

 

 

ZATYCZKI DO USZU

Zatyczki do uszu (wkładki przeciwhałasowe) - są to ochronniki słuchu noszone w zewnętrznym przewodzie słuchowym. Są one przeznaczone do szczelnego zamknięcia przewodu słuchowego. Zatyczki do uszu dzielimy na zatyczki jednorazowego użytku i wielorazowego użytku. Mogą one być kształtowane przez producenta (np. silikonowe) lub kształtowane przez użytkownika (np. piankowe). Istnieją też zatyczki w wersji na kabłąku, gdzie kabłąk pełni funkcję sprężyny dociskowej i ma za zadanie utrzymywać zatyczki wewnątrz lub u wejścia przewodu słuchowego. Kabłąk może być noszony na szczycie głowy, pod brodą lub z tyłu głowy. Rozmiar zatyczek powinien być starannie dobrany dla każdego użytkownika, gdyż źle dobrane wkładki mogą powodować uczucie niewygody lub podrażnienie przewodu słuchowego.